باکس پالت پلاستیکی

ابعاد:۱۰۰×۱۲۰×۷۶
وزن:36kg
تحمل وزن در حالت ثابت:4000kg
تحمل وزن در حالت متحرک:1500kg