پالت پلاستیکی کد ۱۰۴

پالتپلاستیکی110*130*15
وزن:
14کیلوگرم
تحمل بار در حالت ثابت:
3000کیلوگرم
تحمل بار در حالت متحرک:
1500کیلوگرم
قابلیت جابه جایی بالیفتراک

موجودی:نو واستوکدر حد نو