پالت پلاستیکی کد ۱09

پالتپلاستیکی100*120*15
وزن:
14کیلوگرم
تحمل بار در حالت ثابت:
3500کیلوگرم
تحمل بار در حالت متحرک:
1500کیلوگرم
قابلیت جابه جایی بالیفتراک و جکپالت

موجودی: نو و در حد نو