پالت پلاستیکی 125

ابعاد: 15x90x60

وزن خالص:6.5کیلوگرم
تحمل بار در حالت ثابت:800کیلوگرم
تحمل بار در حالت متحرک:400کیلوگرم
مواد اولیه: HDPE
کد:125