پالت پلاستیکی کد 1180

پالت پلاستیکی: 110*130*15وزن: 18.750تحمل بار در حالت ثابت: 6000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک:3000کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالتدست دوم در حد نو

پالت پلاستیکی کد 1080

پالت پلاستیکی: 110*130*15 وزن: 14 تحمل بار در حالت ثابت: 3000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک:1500کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک دست دوم در حد نو کد :1080

باکس پالت پلاستیکی

باکس پالت پلاستیکی 100*120*91وزن :45کیلوگرمتحمل بار در حالت ثابت 5000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک 2000کیلوگرممدل :دوربستهتعداد جایگیری در کانتینر :72تعداد جایگیری در کانتینر 40فوت:82

باکس پالت پلاستیکی

باکس پالت پلاستیکی 100*120*76وزن :36کیلوگرمتحمل بار در حالت ثابت 4000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک 1500کیلوگرممدل :دوربازتعداد جایگیری در کانتینر :100

باکس پالت پلاستیکی

باکس پالت پلاستیکی 100*120*76وزن :30کیلوگرمتحمل بار در حالت ثابت 4000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک 1500کیلوگرممدل :دوربستهتعداد جایگیری در کانتینر :100

پالت پلاستیکی کد 125

پالت پلاستیکی: 100*120*15وزن: 15کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 4000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 2000کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت

پالت پلاستیکی کد 124

پالت پلاستیکی: 110*130*15وزن: 27 کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 8000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک 3000کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک

پالت پلاستیکی کد 123

پالت پلاستیکی: 80*120*15وزن: 14کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 4000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 2000کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت

پالت پلاستیکی کد 122

پالت پلاستیکی: 100*120*15وزن: 24کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 6000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 1500 کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت

پالت پلاستیکی کد 121

پالت پلاستیکی: 100*120*13وزن: 15.5کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 5000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 1250کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت