پالت پلاستیکی کد 105

پالت پلاستیکی: 110*130*15وزن :19 کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت:6000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 3000کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت

پالت پلاستیکی کد 104

پالت پلاستیکی: 110*130*15وزن: 14تحمل بار در حالت ثابت: 3000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک:1500کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک

پالت پلاستیکی کد 103

پالت پلاستیکی: 100*120*15وزن :9.5تحمل بار در حالت ثابت:2000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک:1000کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت

پالت پلاستیکی کد 102

پالت پلاستیکی: 100*120*15وزن: 7.5تحمل بار در حالت ثابت:1000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 600کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت

پالت پلاستیکی کد 101

پالت پلاستیکی: 100*120*15وزن: 16.5کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 5000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 2500کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت

پالت پلاستیکی کد 113

پالت پلاستیکی: 100*120*15وزن: 7.5کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت:1600کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک:800کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت

پالت پلاستیکی 125

ابعاد: 15x90x60 وزن خالص:6.5کیلوگرمتحمل بار در حالت ثابت:800کیلوگرمتحمل بار در حالت متحرک:400کیلوگرممواد اولیه: HDPEکد:125

پالت پلاستیکی کد 124

ابعاد: 15x130x110 وزن خالص :14کیلوگرمتحمل بار در حالت ثابت:3000تحمل بار در حالت متحرک:1250مواد اولیه: HDPEکد :124

پالت پلاستیکی کد123

ابعاد: 15x120x100 وزن خالص :12 کیلو گرمتحمل بار در حالت ثابت:2500تحمل بار در حالت متحرک:1250مواد اولیه: HDPEکد:123

پالت پلاستیکی کد 122

ابعاد: 15x130x110 وزن خالص :28کیلوگرمتحمل بار در حالت ثابت :5000تحمل بار در حالت متحرک:1800مواد اولیه: HDPEکد:122