پالت پلاستیکی کد 1180

پالت پلاستیکی: 110*130*15وزن: 18.750تحمل بار در حالت ثابت: 6000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک:3000کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالتدست دوم در حد نو

پالت پلاستیکی کد 1080

پالت پلاستیکی: 110*130*15 وزن: 14 تحمل بار در حالت ثابت: 3000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک:1500کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک دست دوم در حد نو کد :1080

باکس پالت پلاستیکی

باکس پالت پلاستیکی 100*120*91وزن :45کیلوگرمتحمل بار در حالت ثابت 5000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک 2000کیلوگرممدل :دوربستهتعداد جایگیری در کانتینر :72تعداد جایگیری در کانتینر 40فوت:82

باکس پالت پلاستیکی

باکس پالت پلاستیکی 100*120*76وزن :36کیلوگرمتحمل بار در حالت ثابت 4000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک 1500کیلوگرممدل :دوربازتعداد جایگیری در کانتینر :100

باکس پالت پلاستیکی

باکس پالت پلاستیکی 100*120*76وزن :30کیلوگرمتحمل بار در حالت ثابت 4000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک 1500کیلوگرممدل :دوربستهتعداد جایگیری در کانتینر :100

پالت پلاستیکی کد 1180

ابعاد پالت پلاستیکی: 110*130*15وزن: 18.750تحمل بار در حالت ثابت: 6000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک:3000 کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالتدست دوم در حد نوکد :1180

پالت پلاستیکی کد 131

ابعاد: 15x130x110 وزن 18.750تحمل بار در حالت ثابت:5000تحمل بار در حالت متحرک:2500دست دوم در حد نوقابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جکمواد اولیه: HDPEکد :131

پالت پلاستیکی کد 130

ابعاد: 15x120x100 وزن خالص:13.5کیلوگرمتحمل بار در حالت ثابت:2500تحمل بار در حالت متحرک:1500دست دوم در حد نوقابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالتمواد اولیه: HDPEکد: 130

پالت پلاستیکی کد 129

ابعاد: 15x130x110 وزن خالص :13.5تحمل بار در حالت ثابت:3000تحمل بار در حالت متحرک:1500دست دوم در حد نو بدون ترک و شکستگیقابلیت جابه‌جایی با لیفتراکمواد اولیه: HDPEکد:129