پالت پلاستیکی

انواع پالت پلاستیکی
-------------

a11

پالت پلاستیکی کد ۱۱۵

پالت پلاستیکی کد ۱۱۵ ابعاد: ۱۵×۱۰۰×۱۲۰تحمل…

ادامه مطلب »
a10

پالت پلاستیکی کد 113

پالت پلاستیکی کد ۱۱۳ ابعاد:۱۴×۱۰۰×۱۲۰تحمل وزن…

ادامه مطلب »
m7

پالت پلاستیکی کد ۱12

پالت پلاستیکی کد ۱۱۲ ابعاد:۱۵×۱۱۰×۱۳۰تحمل وزن…

ادامه مطلب »
a8

پالت پلاستیکی کد ۱۱1

پالت پلاستیکی کد ۱۱۱ ابعاد: ۱۵×۱۰۰×۱۲۰تحمل…

ادامه مطلب »
a7

پالت پلاستیکی کد 110

پالت پلاستیکی کد ۱۱۰ ابعاد: ۱۵×۱۱۰×۱۳۰تحمل…

ادامه مطلب »
a6

پالت پلاستیکی کد ۱09

پالت پلاستیکی کد ۱۰۹ ابعاد: ۱۵×۱۰۰×۱۲۰تحمل…

ادامه مطلب »
m5

پالت پلاستیکی کد ۱08

پالت پلاستیکی کد ۱۰۸ ابعاد: ۱۵×۸۰×۱۲۰…

ادامه مطلب »
m7

پالت پلاستیکی کد ۱07

پالت پلاستیکی کد ۱۰۷ ابعاد:۱۵ ×۶۰×۹۰تحمل…

ادامه مطلب »
a9

پالت پلاستیکی کد 106

پالت پلاستیکی کد 106 ابعاد: 15×110×130…

ادامه مطلب »
a4

پالت پلاستیکی کد ۱۰۵

پالت پلاستیکی کد ۱۰۵ ابعاد: ۱۵×۱۰۰×۱۲۰تحمل…

ادامه مطلب »
a3

پالت پلاستیکی کد ۱04

پالت پلاستیکی کد ۱۰۴ ابعاد: 17×80×120تحمل…

ادامه مطلب »
a2

پالت پلاستیکی کد ۱03

پالت پلاستیکی کد ۱۰۳ ابعاد:15× 80×120تحمل…

ادامه مطلب »
m3

پالت پلاستیکی کد 102

پالت پلاستیکی کد۱۰۲ ابعاد: ۱۵×۱۰۰×۱۲۰تحمل وزن…

ادامه مطلب »
m2

پالت پلاستیکی کد ۱۰1

پالت پلاستیکی کد ۱۰۱ ابعاد: 15×100×120تحمل…

ادامه مطلب »